Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
.NET
CGI
Seaser3
Spring
Struts
C/C++
Java
PHP
C#
Ruby
Linux
Windows
MySQL
Oracle
SQL Server
PostgreSQL
Microsoft Azure
Tomcat
 Tokyo

Phát triển sự nghiệp cùng chúng tôi
Bạn sẽ đảm nhiệm việc phát triển hệ thông (chủ yếu là open source, web, control/embedded). Khách hàng của công ty đến từ rất nhiều ngành nghề khác nhau: cơ quan nhà nước, y tế, báo chí, v.v...Bạn sẽ có thể tạo dựng project từ các bước specifications và basic design, là cơ hội tốt để tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm.


[Lên kế hoạch sự nghiệp cho bạn]
Sau khi vào công ty, chúng tôi sẽ cùng thảo luận với bạn về môi trường tốt nhất cho sự phát triển sự nghiệp của bạn. Từng dự án sẽ được bố trí dựa trên nơi ở, kỹ năng, môi trường làm việc yêu thích...của từng cá nhân...

[Sự tin cậy] Công ty chúng tôi đã phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, Chúng tôi đã nhận về rất nhiều dự án lớn, và kỹ sư có thể làm một dự án trong một thời gian dài. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến môi trường làm việc, tiến độ công việc và đảm bảo được khối lượng công việc cho từng kỹ sư.

10 tháng trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
AngularJS
React
HTML
Java
Javascript
PHP
Android
iOS
Linux
Windows
MySQL
PostgreSQL
 Tokyo

Phát triển ứng dụng cung cấp thông tin liên quan tiền số
Tìm hiểu về kỹ thuật Blockchain
Tìm hiểu về các loại tiền mã hóa

6 tháng trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
AngularJS
Spring
Struts
Javascript
HTML
CSS
Java
Android
iOS
MacOSX
Windows
MySQL
Oracle
PostgreSQL
Apache
Amazon Web Services
Tomcat
 Yurakucho 1-12-1-11F, Chiyoda-ku, Tokyo

UI and UX development on websites and applications tailored for the latest mobile devices.
UX design and development of web applications, including animated UI.
UI and UX development on applications for mobile devices.

11 tháng trước