Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
NodeJs
Photoshop
CSS
HTML
Javascript
 東京都渋谷

案件概要
■案件:プログラミング教育サービスのフロントエンドエンジニア募集
■内容:
・ソーシャルゲーム、メディア等のフロント周りの設計/開発/テスト/運用
・HTML5, CSS3, JavaScript を利用したソーシャルゲーム、
 メディア等の開発(モックアップ作成、テスト、バージョン管理 含む)
・負荷軽減などによるプログラムの高速化
■スキル:
【必須】
・基本的なHTMLのマークアップや、CSSによるスタイリング経験
・JavaScriptを使用したWebサイトの開発経験
・プログラミング教育サービスに興味を持って頂ける方
・新しいものや変化をポジティブに捉え、自ら考え作ることの出来る方
【尚可】
・node.jsを使用したwebアプリ開発経験
・フロントエンド開発の設計フェーズ経験
・JavaScriptライブラリの使用経験(react,vue,angular,riotなど)
・Photoshop、SketchなどによるUI/UXデザイン、Webデザインの経験
・スマートフォンサイトの開発経験
■備考:
客先常駐:渋谷
給料:スキル見合い(月額20万円~35万円)
   年2回ボーナス(7月、12月各1ヶ月)
   ※平均稼働時間は180h程度想定
募集人数:数名
作業期間:即日~中長期
面接:弊社面談、客先面談1回あり
常駐先服装:私服勤務
定時:10時~19時

20 ngày trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
Action Script
HTML
Javascript
PHP
Linux
MySQL
PostgreSQL
Apache
Amazon Web Services
Docker
LAMP
Nginx
 Shinagawa, Tokyo

Chúng tôi đang có nhu cầu kiếm kỹ sư lập trình phát triển các hệ thống nội bộ và phát triển các dịch vụ mới. Dưới đây là các dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp:
https://www.digitrust.jp/
https://www.ecocert.jp/


【Nội dung công việc】
●Phát triển hệ thống nội bộ Phát triển các tính năng mới nhằm tăng tính hiệu quả đối với dịch vụ hiện tại tới khách hàng. Chúng tôi cũng đang trong quá trình làm mới cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng. Hoan nghênh ứng viên có kinh nghiệm với API (AWS).


● Phát triển dịch vụ mới
https://saveoncloud.net/
Ví dụ, chúng tôi đã phát triển dịch vụ「SAVE ON CLOUD FOR ネットワークカメラ」các doanh nghiệp có thể lưu dữ liệu từ camera giám sát lên cloud server. Bạn sẽ bảo trì, phát triển dịch vụ này và các dịch vụ khác mà công ty cung cấp.

khoảng 2 tháng trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
AngularJS
React
HTML
Java
Javascript
PHP
Android
iOS
Linux
Windows
MySQL
PostgreSQL
 Tokyo

Phát triển ứng dụng cung cấp thông tin liên quan tiền số
Tìm hiểu về kỹ thuật Blockchain
Tìm hiểu về các loại tiền mã hóa

20 ngày trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
AngularJS
Spring
Struts
Javascript
HTML
CSS
Java
Android
iOS
MacOSX
Windows
MySQL
Oracle
PostgreSQL
Apache
Amazon Web Services
Tomcat
 Yurakucho 1-12-1-11F, Chiyoda-ku, Tokyo

UI and UX development on websites and applications tailored for the latest mobile devices.
UX design and development of web applications, including animated UI.
UI and UX development on applications for mobile devices.

khoảng 2 tháng trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
C/C++
HTML
Java
PHP
Swift
 Tokyo hoặc vùng lân cận, tùy vào dự án

Phát triển sản phẩm dịch vụ của công ty
Phát triển outsourcing cho khách hàng
Onsite hỗ trợ nghiệp vụ

12 tháng trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
.NET
Smarty
Wordpress
PHP
Java
C#
HTML
Ruby
Linux
Windows
MySQL
PostgreSQL
SQL Server
Amazon Web Services
LAMP
Tomcat
 Trụ sở chính

Được phân công vào nhiều dự án phát triển web

[Ví dụ]
Hệ thống quản lý bán hàng
Hệ thống quản lý nhân sự
Hệ thống quản lý buôn bán bất động sản
Hệ thống quản lý Logistics
v.v...

khoảng 2 tháng trước