Tiếng Nhật - Không yêu cầu
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
C/C++
C#
Docker
Git
 Minato-ku, Tokyo

【Về công ty】
Công ty thuộc nhóm công ty công nghệ tài chính fin-tech lớn, điều hành hoạt động thị trường mua bán và trao đổi tiền ảo lớn nhất tại Nhật Bản. Với vision “Easier the world with blockchain”, công ty đặt mục tiêu hướng đến một tương lai tươi sáng mang đến sự tiến bộ và thuận tiện hơn cho xã hội và cuộc sống thông qua cuộc cách mạng thông tin bằng các ứng dụng xã hội từ blockchain.

【Vai trò của bạn...】
Nhằm hiện thực hóa các ứng dụng của blockchain, công ty đang phát triển từ original blockchain development sang application development bằng cách sử dụng blockchain. Công ty đang tìm kiếm các kỹ sư có thể thúc đẩy các hoạt động QA để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm này cũng như có thể tiến hành automation test .

<Ví dụ về tasks>
Kiểm soát chất lượng và đưa ra test requirement.
Tạo test cases và lịch trình test.
Thiết lập môi trường test tự động. Tạo mã test.
Thực hiện test.

<Môi trường & công cụ phát triển>
Ngôn ngữ: C #, C ++, TypeScript
Virtualization infrastructure: Docker, Kubernetes
Quản lý code: git

3 tháng trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Không yêu cầu
C/C++
C#
Java
PHP
Python
 Tokyo-to, Shinagawa-ku (You will be placed based on projects and ultimately where you desire)

Grow as an engineer! Whether you want to go into management or be a specialist, here you can challenge yourself and polish up you skills.

3 tháng trước