Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
 Tokyo-to Taito-ku Kotobuki 3-19-5 JS Building 9F

Tham gia vào các dự án phát triển của các công ty lớn, chịu trách nhiệm công việc lên kế hoạch, thiết kế và tiến hành kiểm thử.
※Cơ hội được join vào các dự án hoàn toàn mới chưa được công bố, sử dụng các công nghệ tiên tiến như AI!


◎ Chúng tôi sẽ làm việc với...
Từ Website/ hệ thống nghiệp vụ đến games, smartphones, thiết bị điện tử, xe hơi.

<Quy trình công việc>

▼STEP1/Xác định mục tiêu kiểm thử (Software / Sản phẩm)
Xác định cách sử dụng sản phẩm và cách sản phẩm được tạo ra


▼STEP2/Xây dựng, lên kế hoạch kiểm thử
Khi đã đã dự tính được cách sử dụng, cùng đưa ra các bước và quy trình test.
Xem xét liệu có dễ sử dụng đối với người dùng và dễ xử lý nếu gặp phải các vấn đề bất ngờ. 


▼STEP3/Tiến hành kiểm thử
Đưa ra các phương án xử lý cho bất cứ vấn đề nào gặp phải trong quá trình Test.


▼STEP4/Nộp báo cáo
Tổng hợp kết quả test, và gửi đến khách hàng. 

※Khi đã quen với quy trình công việc, bạn hoàn toàn có thể tư vấn để cải tiến hoàn thiện sản phẩn!
Dựa vào kinh nghiệm testing, bạn có thể đứa ra reviews cũng như tư vấn trong planning phases của dự án .

24 ngày trước