Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Sơ cấp
MySQL
Amazon Web Services
 104-0061 6-18-2 Ginza, Chuo-ku, Tokyo Nomura Real Estate Ginza Building 11th floor

You will be involved in infrastructure construction/operation and improvement of development processes for each business of the Medpeer Group.
Our mission is to improve the development environment in line with the Medpeer Group's business strategy.

[Current development environment]
At Medpeer, all services are built on AWS, and the main development languages are Ruby, PHP, and Golang.
Database uses MySQL, MariaDB, Aurora. We use Fluentd / ElasticSearch / Kibana for log collection and analysis.
Infrastructure is AWS. We have introduced Packer and Terraform for configuration management, using Capistrano for deployment tools, and NewRelic and Mackerel for performance monitoring.
The team is developed on GitHub, using JIRA for task management, Confluence for information sharing, and Slack for chat tools.

[Specific work content]
・Development/operation of back-end system for stable processing of Medpeer product traffic・Improvement of performance of applications and middleware to realize high-speed response・Development/operation of various operation automation tools・Data analysis Log collection and analysis base for rapid operation, operation and operation, construction of monitoring environment for failure detection and capacity planning, operation, development of MedPia products, environment for stable and speedy QA and CI Construction and operation

khoảng 2 tháng trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
.NET
C/C++
C#
Java
Unix
 Cả nước (tùy nguyện vọng ứng viên)

CƠ HỘI DÀNH CHO CÁC KỸ SƯ CỦA THẾ GIỚI CAD/CAM/CAE!
Rất nhiều dự án phát triển, cơ khí, điện điện tử, phần mềm,... đang chờ đón các bạn tại khắp đất nước Nhật Bản!

*Một số dự án tiêu biểu:
◆THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN THÂN XE, NỘI THẤT VÀ LINH KIỆN CỦA XE HƠI
- Thiết kế thân, sắt-xi
- Dựng mô hình 3D, phân tích CAE
- Thiết kế nội thất nhựa
- Thiết kế ECU
- Thiết kế mạch điện
◆THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG KỸ THUẬT SỐ
- Thiết kế cấu trúc bên trong, hộp bên ngoài, lá nhôm, khuôn
- Thiết kế mạch số, mạch tương tự
- Giải pháp EMC (EMI, EMS)
- Thiết kế mạch điện
◆THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC THIẾT BỊ CVD, THIẾT BỊ DẪN TRUYỀN WAFER, THIẾT BỊ KHẮC, THIẾT BỊ CHÂN KHÔNG
- Thiết kế máy truyền dẫn và process chamber
- Thiết kế Farm, FPGA, PLC
- Thiết kế hướng đối tượng (UNIX, C++, GUI)
◆THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN ROBOT CÔNG NGHIỆP
- Thiết kế cấu trúc bên trong, vỏ ngoài
- Thiết kế mạch số, mạch tương tự
- Thiết kế ECU, nghiệp vụ EMC
- Thiết kế mạch điện
◆THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ
- Test phần mềm (kiểm nghiệm tính năng; tạo và chỉnh sửa tài liệu mô tả tính năng; test bug; random test)
- Test phần cứng (đo hiệu suất; báo cáo kết quả đo)

hơn 3 năm trước