Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
3DCG
Maya
Bash
Python
Linux
Windows
Elasticsearch
Git
Jenkins
Jira
Apache
Docker
Nginx
 Shibuya-ku, Tokyo

・ Development of libraries, APIs and tools
・ Analysis and visualization of information and construction of systems
・ Design, development and operation of server side

3 tháng trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
.NET
C/C++
C#
Java
Unix
 Cả nước (tùy nguyện vọng ứng viên)

CƠ HỘI DÀNH CHO CÁC KỸ SƯ CỦA THẾ GIỚI CAD/CAM/CAE!
Rất nhiều dự án phát triển, cơ khí, điện điện tử, phần mềm,... đang chờ đón các bạn tại khắp đất nước Nhật Bản!

*Một số dự án tiêu biểu:
◆THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN THÂN XE, NỘI THẤT VÀ LINH KIỆN CỦA XE HƠI
- Thiết kế thân, sắt-xi
- Dựng mô hình 3D, phân tích CAE
- Thiết kế nội thất nhựa
- Thiết kế ECU
- Thiết kế mạch điện
◆THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG KỸ THUẬT SỐ
- Thiết kế cấu trúc bên trong, hộp bên ngoài, lá nhôm, khuôn
- Thiết kế mạch số, mạch tương tự
- Giải pháp EMC (EMI, EMS)
- Thiết kế mạch điện
◆THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC THIẾT BỊ CVD, THIẾT BỊ DẪN TRUYỀN WAFER, THIẾT BỊ KHẮC, THIẾT BỊ CHÂN KHÔNG
- Thiết kế máy truyền dẫn và process chamber
- Thiết kế Farm, FPGA, PLC
- Thiết kế hướng đối tượng (UNIX, C++, GUI)
◆THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN ROBOT CÔNG NGHIỆP
- Thiết kế cấu trúc bên trong, vỏ ngoài
- Thiết kế mạch số, mạch tương tự
- Thiết kế ECU, nghiệp vụ EMC
- Thiết kế mạch điện
◆THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ
- Test phần mềm (kiểm nghiệm tính năng; tạo và chỉnh sửa tài liệu mô tả tính năng; test bug; random test)
- Test phần cứng (đo hiệu suất; báo cáo kết quả đo)

gần 3 năm trước