Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
MacOSX
iOS
Android
 Roppongi or Ariake, Tokyo

Chúng tôi đang tìm kiếm những User Experience / User Interface Designer Designer sáng tạo và có đam mê. Bạn sẽ cùng chúng tôi thiết kế những trải nghiệm thông minh và trực quan bằng các phương pháp tốt nhất

Mỗi thương hiệu của chúng tôi đều có tiêu chuẩn về khái niệm và thiết kế riêng. Bạn sẽ làm việc chặt chẽ với giám đốc sáng tạo của chúng tôi để điều chỉnh các khái niệm và đảm bảo các nhà cung cấp đối tác hiểu đầy đủ văn hóa DNA của chúng tôi để họ có thể cung cấp 1 trải nghiệm người dùng hoàn toàn mới cho khách hàng của chúng tôi.

Cần có kiến thức chuyên môn về thiết kế trực quan, kiến trúc thông tin, thiết kế tương tác và nguyên tắc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm bao gồm các thiết bị và kênh.

Vị trí này đòi hỏi áp dụng các kỹ năng kỹ thuật UX Agile và Lean khi làm việc cùng với Kỹ sư phần mềm, Kỹ sư QA và Người quản lý sản phẩm để xây dựng các giải pháp phần mềm mang tính cách mạng.

■ Tiến hành các dự án với sự hướng dẫn của Giám đốc UX và phát triển việc phân phối khái niệm theo quá trình thiết kế tập trung vào người dùng

■ Tạo kiến trúc thông tin và tài liệu thiết kế giao diện như sơ đồ trang web, luồng công việc, phân loại, wireframes và các yêu cầu chức năng

■ Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động nghiên cứu người dùng / khả năng sử dụng, bao gồm khảo sát, phỏng vấn khách hàng, kiểm tra khả năng sử dụng trực tuyến và phân loại thẻ trực tuyến / thử nghiệm cây

■ Phát triển kiến trúc và phương pháp tương tác góp phần vào trải nghiệm người dùng xác thực, thú vị và hiệu quả nhằm phản ánh nhu cầu và yêu cầu của khách hàng

■ Hỗ trợ đội ngũ với wireframes, sơ đồ dòng chảy, nguyên mẫu, và thiết kế trực quan để giúp giao tiếp và xác nhận ý tưởng thiết kế

■ Tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu người dùng phối hợp với nhóm, để xác nhận nguyên mẫu và tiến hành kiểm tra khả năng sử dụng liên tục của phần mềm làm việc

■ Tích cực tham gia phát triển chiến lược nhóm UX, khám phá và thử nghiệm các công cụ và các nguồn mới để thúc đẩy các phương pháp nhanh nhẹn và gọn gàng

7 tháng trước