Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
Java
Swift
Android
iOS
Linux
Windows
Oracle
Git
Jira
 Shizuoka-ken Fukuoka-shi Hakata-ku Hakata Station South 1-2-2 Hakata 1091 Building 7th Floor

■Job Details

We will be dividing roles based on each individual's experience and skill.


1. Project Lead Work

・Confirming method of the to-be offshored development work
・Project management


2. System Design, Development Work

・Acquiring system development standards
・Base Design, Detailed Design, Development, Test work (app or web), etc


3. Work After Offshoring

・Manage cases as a in-country bridge SE
・Make adjustments based on customer requests
・Project management


(4. Development Phase at the Vietnam baseベトナム拠点での開発フェーズ)

We plan on beginning the offshore development after 3 to 6 months.
・You may have to fly to Vietnam
・If you would like to work overseas, there is a position at the Vietnam base.


■Development Details

・Web System Development (For members・finance related)
・iOS/Android Application Development
・System Development for other companies

※At our company, we have foreign engineers working with us at well. 


■Technical Elements

・Web System:Java(JavaEE)、Oracle、Weblogic、Payara、Linux
・iOS(Swift)、Android(Java、Kotlin)、Windows
・Smart device:iPhone/iPad、Android、Windows
・Tools:GitHub、Atlassian(Bitbucket、Confluence、JIRA)

2 tháng trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
 Tokyo-to Taito-ku Kotobuki 3-19-5 JS Building 9F

Tham gia vào các dự án phát triển của các công ty lớn, chịu trách nhiệm công việc lên kế hoạch, thiết kế và tiến hành kiểm thử.
※Cơ hội được join vào các dự án hoàn toàn mới chưa được công bố, sử dụng các công nghệ tiên tiến như AI!


◎ Chúng tôi sẽ làm việc với...
Từ Website/ hệ thống nghiệp vụ đến games, smartphones, thiết bị điện tử, xe hơi.

<Quy trình công việc>

▼STEP1/Xác định mục tiêu kiểm thử (Software / Sản phẩm)
Xác định cách sử dụng sản phẩm và cách sản phẩm được tạo ra


▼STEP2/Xây dựng, lên kế hoạch kiểm thử
Khi đã đã dự tính được cách sử dụng, cùng đưa ra các bước và quy trình test.
Xem xét liệu có dễ sử dụng đối với người dùng và dễ xử lý nếu gặp phải các vấn đề bất ngờ. 


▼STEP3/Tiến hành kiểm thử
Đưa ra các phương án xử lý cho bất cứ vấn đề nào gặp phải trong quá trình Test.


▼STEP4/Nộp báo cáo
Tổng hợp kết quả test, và gửi đến khách hàng. 

※Khi đã quen với quy trình công việc, bạn hoàn toàn có thể tư vấn để cải tiến hoàn thiện sản phẩn!
Dựa vào kinh nghiệm testing, bạn có thể đứa ra reviews cũng như tư vấn trong planning phases của dự án .

20 ngày trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
MySQL
 Nomurafudousan Bld.11kai, 6-18-2, Ginza, Chuo Ku, Tokyo To, 104-0061, Japan

This position works with each of our business`s infrastructure constructions/operations and development process improvements. Our mission is to improve on our development environment.

【Current Development Environment】
At our company, all of our services are built on AWS. Our main development languages include Ruby/ PHP / Golgang. Additionally, we use MySQL / Maria DB / Aurora for our database. For log collection and analysis we use Fluentd / ElasticSearch / Kibana. The infrastructure is AWS. Packer and Terraform are used for composition management, Capistrano for deployment tools, New Relic and Mackerel for performance monitoring.  Team developments are worked on GitHub, task management on JIRA, information sharing on Confluence, and chats through Slack. 

【Specific Job Details】
・Develop and operate a back end system in order to stabilize traffic on our products. 
・Improve perfomance on application and middleware in order for fast response. 
・Develop and operate deployment/operate automatation tools
・Build and run a log collection/analysis base for fast data analysis
・Build and run a monitoring enviroment to administer failure detection and capacity planning
・Build and create an environment that allows for fast yet stable product development, QA, and CI.

4 tháng trước