Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
C/C++
HTML
Java
PHP
Swift
 Tokyo hoặc vùng lân cận, tùy vào dự án

Phát triển sản phẩm dịch vụ của công ty
Phát triển outsourcing cho khách hàng
Onsite hỗ trợ nghiệp vụ

hơn 2 năm trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
.NET
C/C++
PHP
Java
C#
Visual Basic
SQL Server
Oracle
 Tokyo

Business application development
You will be assigned to the project depending on your skills/experiences

gần 2 năm trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
.NET
C/C++
C#
Java
Unix
 Cả nước (tùy nguyện vọng ứng viên)

CƠ HỘI DÀNH CHO CÁC KỸ SƯ CỦA THẾ GIỚI CAD/CAM/CAE!
Rất nhiều dự án phát triển, cơ khí, điện điện tử, phần mềm,... đang chờ đón các bạn tại khắp đất nước Nhật Bản!

*Một số dự án tiêu biểu:
◆THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN THÂN XE, NỘI THẤT VÀ LINH KIỆN CỦA XE HƠI
- Thiết kế thân, sắt-xi
- Dựng mô hình 3D, phân tích CAE
- Thiết kế nội thất nhựa
- Thiết kế ECU
- Thiết kế mạch điện
◆THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG KỸ THUẬT SỐ
- Thiết kế cấu trúc bên trong, hộp bên ngoài, lá nhôm, khuôn
- Thiết kế mạch số, mạch tương tự
- Giải pháp EMC (EMI, EMS)
- Thiết kế mạch điện
◆THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC THIẾT BỊ CVD, THIẾT BỊ DẪN TRUYỀN WAFER, THIẾT BỊ KHẮC, THIẾT BỊ CHÂN KHÔNG
- Thiết kế máy truyền dẫn và process chamber
- Thiết kế Farm, FPGA, PLC
- Thiết kế hướng đối tượng (UNIX, C++, GUI)
◆THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN ROBOT CÔNG NGHIỆP
- Thiết kế cấu trúc bên trong, vỏ ngoài
- Thiết kế mạch số, mạch tương tự
- Thiết kế ECU, nghiệp vụ EMC
- Thiết kế mạch điện
◆THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ
- Test phần mềm (kiểm nghiệm tính năng; tạo và chỉnh sửa tài liệu mô tả tính năng; test bug; random test)
- Test phần cứng (đo hiệu suất; báo cáo kết quả đo)

gần 3 năm trước