Tiếng Nhật - Sơ cấp
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
AngularJS
React
VueJS
C#
Go
Javascript
MongoDB
MySQL
Redis
Amazon Web Services
Developer, Operations, Fullstack Engineer

8 ngày trước

Nội dung công việc

1st month Infrastructure Support:
- AWS Support
- Recent Azure Migration Tasks
- CI/CD configuration maintenance
- issues
- notifications
- github deployment branch unifications to slack
- DNS changes
- documentations (cluster, pods, ci/cd, backups, database clusters)
- Production Cluster Recreate
- Private/Client EKS cluster Create
- monitoring
- performance/benchmarking
- AWS IAM restructure
- security enhancements/compliance
- DBA
- Mongodb Sharding/ReplicaSet setup
- High Availability
- kubernetes yaml files managements
- secret/API key managements


Yêu cầu

エンジニアとしての業界経験5年以上。

以下のスキルについて、経験2年以上。

- 言語:golang(main), C#
- DB: mongodb(main), mysql(sub), redis(sub)
- Infra: docker, (kubernetes)

・少人数ベンチャー企業で活躍したい方
・クラウドネイティブなスケーラブルインフラストラクチャーに興味がある方
・NoSQL系データベースを利用したマイクロサービスアーキテクチャーに興味がある方
・ツールによる自動化を実践したい方


■必要経験年数 : 5年


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư hạ tầng CNTT
Hình thức tuyển dụng Khác
Thu nhập năm tham khảo 5.000.000 yên ~ 8.000.000 yên
Chi tiết lương thưởng
上記の想定年収はフルタイム(週5日、1日8時間)の場合。
Nơi làm việc 原則リモートワーク
Thời gian làm việc 10:00-19:00(フレックス制のため応相談)
10:00-19:00(フレックス制のため応相談) 週2~3日での勤務可能。
Thời gian thử việc

長期での契約を前提としていますが、有期での契約(自動更新)から開始させて頂きます。


Ngày nghỉ

土日・祝日

Thông tin khác

服装自由、転勤なし


Việc làm khác

Thông tin công ty

Hexabase,Inc.


Thiết kế và phát triển "LINKER" - dịch vụ mô hình SaaS dành cho các doanh nghiệp, tổ chức

Website công ty

Số nhân viên

10

Đặc trưng công ty

Trang phục tự do
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Ít làm thêm giờ
Có nhân viên người nước ngoài