Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
.NET
C#
SQL Server
Oracle
Web Application Development (C # /. NET)

Nội dung công việc

【Mission】
・ Quality, schedule, cost management and management work in general development
・ Upstream processes such as requirement definition and basic design = Actively perform from solution architect to proposal activities
・ Design and development related to WEB application development on cloud environment

[Main business]
As a project manager, project leader, or candidate, participate in large-scale projects for the manufacturing industry that are currently in operation, or other new projects. We will entrust you with the development of WEB applications using the C # language in the cloud environment, especially in the Microsoft Azure environment.


Yêu cầu

・ 3 years or more of WEB application development experience using C # and ASP.NET
・ 3 years or more of application development experience using SQL Server or Oracle
・ Development experience on public cloud


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 5.000.000 yên ~ 10.000.000 yên
Nơi làm việc Tokyo office
Thời gian làm việc 9: 00-17: 45
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays & Sundays (124 days off per year / 2021)
Annual paid leave
Condolence leave
Refresh leave
etc...

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Various social insurances
Property accumulation savings
Employee stockholding association
Condolence money
Defined contribution pension system / defined benefit pension
Selective contribution system
Childcare support system


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh