Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Objective C
C#
Swift
iOS
iOS App Engineer

9fa61a75ed developer

Nội dung công việc

You will be in charge of developing corporate cloud business card management services or iOS apps for personal business card apps.
All of these services have already acquired a certain number of users, but in order to further grow them, the functions we want to realize are endless.

◆ Other operations
- Proposals for new functions and functional improvements, feasibility studies
- Examination of specifications, UI / UX with product managers and designers
- Planning and implementation of measures to grow apps


Yêu cầu

[Required skills/experience]
- Experience developing native applications for iOS using Swift 
- Knowledge of iOS standard libraries and frameworks such as UIKit

[Welcome skills/experience]
- Development and operation experience of native applications with large-scale users
- Deep knowledge in UI development using Storyboard and Auto Layout
- Experience and knowledge of reactive programming
- Automation experience using CI environment
- Team development experience of code review
- Experience of agile development such as scrum


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 4.500.000 yên ~ 8.000.000 yên
Nơi làm việc Tokyo office
Thời gian làm việc 9: 30 ~ 18: 00
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays & Sundays
National holidays
Year-end and New Year holidays
Paid holidays

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Various social insurances
Commute fee allowance


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh