Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Struts
jQuery
Javascript
Java
PostgreSQL
Tomcat
Apache
Jenkins
Docker
[Bridge engineer] Develop business management for Vietnamese subsidiary

khoảng 1 tháng trước

Nội dung công việc

■ Development work management for Vietnamese subsidiary
・ Understand the contents of specifications / design documents created by Japanese designers and convey them so that they can be understood smoothly.
・ Progress management of outsourced development projects.
・ Review source code / unit test items, conduct acceptance tests, and check quality.

■ Support for Vietnam subsidiary
・ Understand the contents of questions / consultations and answer in an easy-to-understand manner.
・ If you cannot make a decision, organize the contents and consult with a Japanese engineer to solve the problem.
・ Improve productivity / quality / development utilization rate / technical capabilities of Vietnamese subsidiary.
・ Proactively communicate with the Vietnamese subsidiary and make long-term business trips to the site. (About once or twice a year, the length of stay is about 2 months)

■ Human resource development and business improvement
・ In the future, you will be guiding bridge engineers.
・ You will be proposing to the company to improve offshore development.


Yêu cầu

・ Web application development experience using Java and Linux for 3+ years 
・ Web front-end development experience using jsp / jsf / JavaScript, etc.
・ Development or operation experience using RDB (SQL)
・ Design document creation (documentation) skills and design review experience
・ Offshore development experience (1 year or more)
・ Business-level language skills in both Japanese and Vietnamese * N2 equivalent or higher

【welcome】
・ Experience in problem solving and improvement activities
・ Experience in quality control work
・ Experience in overseas business trips


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Khác
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 4.000.000 yên ~ 6.500.000 yên
Nơi làm việc Tokyo head office
Thời gian làm việc 9: 00-18: 00 (1 hour break)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays & Sundays
National holidays
End / beginning of the year holidays
Summer vacation
Paid holidays
Maternity leave
Special leave

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Various social insurances
Commute fee allowance
No dress code
and others


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh