Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Unity
Objective C
Java
Javascript
C#
Kỹ sư phát triển ứng dụng điện thoại thông minh (Client-side)

hơn 1 năm trước

Nội dung công việc

[Chi tiết công việc]
· Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển ứng dụng điện thoại thông minh
· Phát triển ứng dụng IPhone / iPad
· Phát triển ứng dụng Android
· Phát triển các ứng dụng smartphone (có thể tương tác với các thiết bị khác như Arudino)
· Phát triển các ứng dụng Smartphone sử dụng Unity
· Phát triển digital signage 
· Phát triển ứng dụng web di động[Ngôn ngữ và Framework]
Objective-C, AndroidSDK, Java, JavaScript, Unity (C #) vv


Yêu cầu

[Yêu cầu kỹ năng]
· Kinh nghiệm phát triển các ứng dụng điện thoại thông minh như Android / iOS

[Kỹ năng ưu tiên]
· Có khả năng sử dụng các công cụ quản lý dự án như Git hoặc Redmine
· Có khả năng giải thích và xác minh các yêu cầu của khách hàng
· Có khả năng giải thích các yêu cầu cần thiết cho server-side, và thiết kế giao diện API
· Nhanh nhạy với các công nghệ mới trên nền tảng điện thoại thông minh 
· Thiết kế UX, phát triển ứng dụng Web và các kỹ thuật khác
Môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình mobile
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo -
Nơi làm việc Kanagawa, Yokohama
Thời gian làm việc 9:29~18:29
Ngày nghỉ

Thứ bảy, Chủ nhật nghỉ
Nghỉ hè
Nghỉ cuối năm và năm mới
Nghỉ phép
Nghỉ tang

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Quần áo tự do


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


Sáng tạo ra những điều thú vị

Company Website

Số nhân viên

253