Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
jQuery
React
AngularJS
VueJS
Javascript
MySQL
[In-house development] Front-end Developer

2 tháng trước
1288e39ba7 developer

Nội dung công việc

Looking for members to launch a development team that can drive the growth of the company in the future. Aim for a career as a new development engineer that incorporates the company's "protective" knowledge based on the "create" know-how you have cultivated so far!

You will be involved in the new project development. Not only you will be developing, but there are chances for you to be involved in the technical selection.


Yêu cầu

[Required requirements]
・ Over 3 years of experience in web application development
・ Front-end development experience (Vue.js, ReactJS, AngularJS)


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 4.000.000 yên ~ 7.000.000 yên
Nơi làm việc Tokyo (remote work possible)
Thời gian làm việc 9: 00-18: 15 (Lunch break 12: 00-13: 00, 15: 00-15:15 / 8 hours of actual work)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

・ Complete weekly holidays 2 days (Saturday and Sunday)
・ Holidays
・ Summer holidays
・ Year-end and New Year holidays
・ Paid holidays (10 to 20 days)
・ Condolence holidays (marriage leave, child marriage leave, spouse maternity leave, etc.)
[Annual holiday 120 More than a day]

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Salary revision: Twice a year
Social insurance (employment insurance, accident compensation insurance, health insurance, welfare annuity insurance)
Retirement age: 70 years old (limited to regular employees and indefinite conversion employees of contract employees and part-time workers)


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh