Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Ruby on Rails
NodeJs
CakePHP
Struts
Spring
jQuery
React
AngularJS
VueJS
Laravel
Javascript
PHP
Ruby
Java
HTML
CSS
Web application engineer (Enterprise system)

4679a642f2 developer

Nội dung công việc

[Business description]
You will be assigned to the design and development of open application software projects.
You will be involved in a wide range of phases such as specification examination, detailed design, programming, testing, debugging, and actual machine testing, centering on business systems.
* After entering the company, we will introduce the most suitable project, considering your wishes and interests as much as possible.

[Projects, case studies]
・ Development of various Web services
・ Development of financial systems
・ Development of business systems of major manufacturers
・ Development of medical systems, etc.


Yêu cầu

[MUST HAVE]
・ Those who have more than 5 years of experience in developing or operating web applications.

[WANT TO HAVE]
・ Those who have experience in PM / PL.
・ Those who have experience in training juniors.
・ IT qualification holders.


■Kinh nghiệm làm việc : 5 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 3.500.000 yên ~ 8.000.000 yên
Nơi làm việc Nationwide
Thời gian làm việc 9:00 to 17:45 *Depens on the project
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

・ Saturdays & Sundays
・ National holidays
・ Summer vacation, year-end and new year vacation
・ Paid vacation: 10th to 20th day after half a year of the company
・ Marriage vacation, condolence vacation, other special vacation
・ Annual holiday 120 days

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

・ Bonus twice a year
・ Various social insurances
・ Various allowances
・ Retirement allowance, condolence money
・ Dormitory company housing system: Borrowed company housing. We will pay half the rent.
・ Qualification acquisition congratulatory system, qualification examination fee subsidy system


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh