Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
React
Javascript
Scala
MongoDB
Amazon Web Services
Lead Engineer

7b7a0d3693 mobilus

Nội dung công việc

We are looking for engineers who will lead the tech team in order to further expand the functions of the cloud service developed in-house and make it easier to use.

・ Technical leading of the development team (mobi Agent)
・ A series of flow from requirement definition, specification examination / design, coding, code review, testing, and operation of the company's Web Application (mobi Agent)
・ Performance tuning
・ CI / CD design, introduction
・ Operation improvement, function improvement, refactoring /
・ Document creation for developers (internal / external) 

<Development environment>
Programming languages: React.js, Scala
Web application: Scala on JVM
Infrastructure: AWS EC2, mongoDB, ElasticSearch
Task management: bitbucket
Communication: Slack


Yêu cầu

<Required conditions>
・ Over 5 years of development and operation experience in server-side languages such as Scala and Java
・ Team development experience through CI, SCM (Git), Issue Tracker
・ Experience in building, deploying, and operating Web services using AWS

<Welcome conditions>
・ Development and operation experience using React.js
・ Development experience using Xi
・ Development and operation experience using ERD design and SQL programming such as MySQL DB and Oracle
・ Development and operation experience using MongoDB and other NoSQL
・ Development using Docker
・ Operation experience
・ DevOps knowledge, experience
・ SRE knowledge, experience
・ Test automation knowledge, experience
・ Documentation skills in Japanese (eg sharing of deliverables inside and outside the company)
・ Japanese fluency
* Foreign nationality is also possible (Japanese fluency in reading Japanese emails and materials including communication in Japanese and common kanji)


■Kinh nghiệm làm việc : 5 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 6.500.000 yên ~ 8.500.000 yên
Nơi làm việc Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo
Thời gian làm việc Actual working time 8 hours / flextime system (core time 11: 00-15: 00)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays & Sundays
National holidays
Year-end and New Year holidays
Annual paid leave

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Commuting Transportation Allowance
Health Insurance (Kanto IT Software Health Insurance Association)
Various social insurance qualifications
Club activity (with company assistance)
In-house exchange meeting on Friday of the end of the month (Example: Sushi party)
PC can be selected, monitor is provided


Việc làm khác

Thông tin công ty

Công ty TNHH Mobilus


Mobilus là công ty cung cấp các nền tảng truyền thông cho thị trường Nhật Bản, Mỹ, Châu Á, Châu Âu,... . Từ đó, phát triển các ứng dụng sử dụng những nền tảng đó.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho nền tảng di động, kết nối con người lại với nhau và con người với đối tượng trong thời gian thực.

Website công ty

Số nhân viên

70