Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
Spring
Java
Linux
MySQL
MongoDB
Nginx
Senior Computer Vision Systems Software Developer

30e555a5fc technology 3402365 640

Nội dung công việc

* Responsible for the development of artificial intelligence and computer vision products and projects.
* Responsible for building the implementation of the back-end architecture and development framework in each business system
* Can accept short-term business trips, resident development


Yêu cầu

* Bachelor’s degree or above from top universities, majored in computer science will be preferred.
* Has more than 5 years working experience including 3 years’ experience in system architecture design and development.
* Solid java software development skill. Familiar with java framework, such as Spring Cloud, Sprint Boot, etc.
* Familiar with dockers, micro-services, component technologies, multi-threading and high concurrency. Experience in cloud services development will be preferred.
* Skilled in using at least one of the common databases, such as mysql, mongodb, redis, etc.
* Familiar with Restful API interface development Familiar with the use of middleware, such as Nginx, Kafka, Zookeeper, etc.
* Familiar with Linux development environment, master common Linux commands and shell scripts.
* Strong learning ability, excellent analytical and problem-solving skills, good communication skills and teamwork awareness
* Bilingual or trilingual in Chinese, Japanese and English with business level.


■Kinh nghiệm làm việc : 5 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư hệ thống
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 6.000.000 yên ~ 13.000.000 yên
Nơi làm việc Chiyoda-ku, Tokyo
Thời gian làm việc 9:00-17:45 (Flexible work hours)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays & Sundays
National holidays
Summer vacation
Year end/beginning holidays
Paid holidays
Special leaves

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Social insurance allowances
Commute fee allowances
Free coffee
Free beer (after 17:00)
Windows/Mac selectable
Annual salary revision
Twice a year bonus


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh