Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
React
VueJS
Javascript
HTML
CSS
Front-end engineer in video distribution service

Nội dung công việc

<Business description>
You will be in charge of front-end development and implementation of Web services for the video distribution services.
Please work with the product manager and server engineer to design and develop the application from the WEB development environment construction.


Main business
・ Project estimation, design, development / functional improvement before and after release, bug handling
・ Communication related to server-side development
・ API consultation and how to proceed with development for planning, etc.


Yêu cầu

<Required requirements>
・ Over 5 years of experience as a front-end engineer
・ Experience in designing, developing, and operating SPAs using js frameworks such as React and Vue
・ General knowledge about Web service security


<Welcome requirements>
・ Knowledge about digital marketing
・ Experience of migrating to a new technology stack and instilling it in the team
・ Experience of designing, developing and operating using PHP
・ Experience of developing Smart-TV and PS4 applications


■Kinh nghiệm làm việc : 5 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 5.500.000 yên ~ 7.500.000 yên
Nơi làm việc Setagaya-ku, Tokyo
Thời gian làm việc 9:00 to 17:30 (7.5 hours of actual work, 1 hour of break)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays & Sundays
National holidays
Summer vacation
Year-end and New Year holiday
Annual paid leave
Prenatal and postnatal leave
Childcare leave
Nursing leave,
Physiological leave, special leave (condolences, volunteers, etc.)

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Complete with social insurance (welfare annuity insurance, health insurance, workers' accident compensation insurance, employment insurance, etc.)
Salary increase (* Revised in June / December based on company performance and personal evaluation.)
Bonus (* In June / December based on the company performance and personal evaluation.)
Stock option system
Retirement allowance system
Cafeteria
Fitness gym


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh