Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Ruby on Rails
NodeJs
React
Swift
[100% in-house development] Web application engineer

E96ece426d freee

Nội dung công việc

Specific work content
・ Product and feature planning, design, implementation, testing, measurement, improvement,
・ R&D and analysis on new technology and core technology
・ New function planning and development, automation algorithm improvement, UX improvement, new product planning and development, etc.


Yêu cầu

【Qualification requirements】
・ Practical experience of team development and service operation
・ Development experience in multiple languages
・ Technology selection experience, skills that can explain one's thoughts on design
・ Experience of business communication with non-engineers


[Available skill]
・ Experience in designing, developing and operating services from scratch
・ Experience in dealing with existing service debts and major changes
・ Proactively provide feedback
・ Attitude to take seriously
・ Create valuable products and give customers the fastest speed to deliver it


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 4.000.000 yên ~ 10.000.000 yên
Nơi làm việc Tokyo metropolitan area
Thời gian làm việc 8 hours a day due to discretionary labor system
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

・Saturdays, Sundays,
・National holidays
・Paid holidays

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

・ Full transportation expenses
・ Social insurance
・ Housing allowance
・ Qualification acquisition support system
・ In-house award system
・ Health insurance association
・ All-you-can-drink / main payment


Việc làm khác

Thông tin công ty

freee K.K.


Operation/development of full-automatic cloud accounting and human-resources software

Website công ty

Số nhân viên

506

Đặc trưng công ty

Trang phục tự do
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Hỗ trợ xin Visa