Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
React
3DCG
Scala
Java
MySQL
Oracle
Git
Amazon Web Services
Docker
[Actively hiring] Server-side Engineer

349cb64b5f mobilus

Nội dung công việc

We are looking for a development engineer to expand the functions of the cloud service we are developing in-house and make it easier to use.

・Technical leading of the development team (mobi Agent)
・Requirement definition and specification examination of the company's Web Application (mobi Agent) 
・A series of flow from technical design, coding, code review, testing, and operation
・Performance tuning
・CI / CD design, introduction
・Operation improvement, function improvement, refactoring
・Document creation for both internal and external developers


<Development environment>
Programming languages: React.js, Scala
Web application: Scala on JVM
Infrastructure: AWS EC2, mongoDB, ElasticSearch
Task management: bitbucket
Communication: Slack


Yêu cầu

<Required conditions>
・Web service construction, deployment, and operation experience using AWS
・2 to 3 years or more of development and operation experience in server-side languages such as Scala and Java
・Team development experience through CI, SCM (Git), Issue Tracker

<Welcome conditions>
・SPA development and operation experience using frameworks such as React.js
・Development experience using Xi
・Development and operation experience using ERD design and SQL programming such as MySQL DB and Oracle
・MongoDB and other NoSQL Development using, operation experience-Development using Docker, operation experience-DevOps, SRE, knowledge of test automation, experience-Documentation skills in Japanese (eg sharing of deliverables inside and outside the company)
* Foreign nationality is also acceptable (* Business level ability in reading Japanese emails and materials including communication in Japanese and common kanji)


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 5.000.000 yên ~ 6.500.000 yên
Nơi làm việc Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo
Thời gian làm việc Actual working time 8 hours / flextime system (core time 11: 00-15: 00)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays and Sundays
National holidays
Year-end and New Year holidays
Annual paid leave

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Commuting Transportation Allowance
Health Insurance (Kanto IT Software Health Insurance Association)
Various social insurances
Club activity (with company assistance)
In-house party on the last Friday of the month (ex: Sushi party)
Depending on the business content, you can request PC
Monitor provided


Việc làm khác

Thông tin công ty

Công ty TNHH Mobilus


Mobilus là công ty cung cấp các nền tảng truyền thông cho thị trường Nhật Bản, Mỹ, Châu Á, Châu Âu,... . Từ đó, phát triển các ứng dụng sử dụng những nền tảng đó.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho nền tảng di động, kết nối con người lại với nhau và con người với đối tượng trong thời gian thực.

Website công ty

Số nhân viên

70