Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
iOS
Android
UI/UX Designer

Nội dung công việc

As a UI/UX designer, you will be designing the UI/UX from the business concept.
Joining the project from the early stage until service launch, you are expected to establish teamwork through design creation.

<Main Responsibilites>
Desing of usage scene (UX, concept, story)
UI/UX design of iOS/Android apps (development of new features and improvement)
Information architecture
Wireframe design
Create UI guidelines (layout, tone&manner, conponent, and etc.)
Create design comprehensive layout
Prototyping (UI proto, paper proto)
QA


Yêu cầu

3+ years of professional app design experiences
Experiences of service design usign Sketch, AdobeXD, Figma, and etc.
Strong communication skills
Strong knowledge of Human-centered design


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Thiết kế đồ hoạ
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 4.000.000 yên ~ 8.000.000 yên
Nơi làm việc Tokyo, Japan
Thời gian làm việc 9:00~18:00(実働8時間)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays and Sundays
National holidays
Summer vacation
End/beginning of the year vacation
Annual paid holidays
Special leaves

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Social insurances
Commute fee allowance


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh