Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Ruby on Rails
NodeJs
React
C/C++
Go
Ruby
MySQL
[100% in-house development] Server-side engineer

9 ngày trước
9923d770bc goripaku2069 tp v

Nội dung công việc

[Companies that develop business systems 100% in-house]

・ Future plans for product and function planning, design, implementation, testing, measurement, improvement,
・ R&D and analysis on new technology and core technology
・ New function planning and development, automation algorithm improvement, UX improvement, new product planning and development, etc.


Yêu cầu

【Qualification requirements】
・ Those who are interested in developing their own products and creating value in the world and want to change the world together
・ Development experience involved in medium to large-scale Web applications in a central role

[Available skill]
・ Development experience using Ruby on Rails
・ Deep knowledge of Web front-end development
・ Deep knowledge of databases
・ Knowledge of computer science


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư hệ thống
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 3.600.000 yên ~ 10.000.000 yên
Nơi làm việc Tokyo metropolitan area
Thời gian làm việc 8 hours a day due to discretionary labor system
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

・Saturdays and Sundays
・National holidays
・Paid holidays

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

・ Full transportation expenses
・ Social insurance
・ Housing allowance
・ Qualification acquisition support system
・ In-house award system
・ Kanto IT Software Health Insurance Association
・ All-you-can-drink / main payment


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh