Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Sơ cấp
Wordpress
Photoshop
Illustrator
Javascript
HTML
CSS
UI/UX designer

22 ngày trước
167072dea1 2c68b55c8b mobilus

Nội dung công việc

・Design, UI/UX setting for the cloud service owned by our company
 ※Detail:Our company's mobi series like "mobiAgent" 
・Develop and operate various guidelines related to design
・Identify user needs (needs) related to UI/UX and reflect them in the product
・Coordinate and teamwork with product managers, PMs and engineers


Yêu cầu

<Required conditions>
・Web UI/UX design, design experience (3-5 years)
・Experience making wireframes
・Illustrator
・Photoshop

<Welcome condition>
・Experience in creating a grand concept for Web UI products
・UI/UX design and design experience for corporate web services
・Experience using sketch (Illustrator, Photoshop are possible)
・CSS
・HTML
・Javascript
・Development experience as a front-end engineer

・Regardless of nationality * Level capable of communicating in Japanese (N2 or higher * Level at which there is no problem in reading Japanese emails and materials including common Kanji)
・~ Early 30's
・Candidates who can act and work proactively to solve problems for the growth of the company
・Candidates who always work hard, positively work and manage themselves


■Kinh nghiệm làm việc : 5 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Thiết kế đồ hoạ
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 5.500.000 yên ~ 8.000.000 yên
Nơi làm việc 3-11-6 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo Sunwest Yamate Building 5F
Thời gian làm việc Working hours 8 hours/flex time system (core time 11:00-15:00)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Full weekly two-day system (Saturday, Sunday), public holidays, year-end and New Year holidays, condolence leave, annual paid leave (granted after trial period)

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Health insurance, welfare pension, employment insurance, workmen's accident insurance Commuting transportation allowance twice a year (June, December)


Việc làm khác

Thông tin công ty

Công ty TNHH Mobilus


Mobilus là công ty cung cấp các nền tảng truyền thông cho thị trường Nhật Bản, Mỹ, Châu Á, Châu Âu,... . Từ đó, phát triển các ứng dụng sử dụng những nền tảng đó.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho nền tảng di động, kết nối con người lại với nhau và con người với đối tượng trong thời gian thực.

Website công ty

Số nhân viên

70