Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Không yêu cầu
MySQL
PostgreSQL
Apache
Amazon Web Services
Microsoft Azure
Git
LAMP
Nginx
Server engineer

Nội dung công việc

* Transition from on-premise to cloud.
* New cloud construction.
* Operation and maintenance.

Environment: Linux servers (80%) and Windows servers (20%)


Yêu cầu

Welcome with ones who have AWS certification


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư hạ tầng CNTT
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng
Nhân viên part-time
Khác
Thu nhập năm tham khảo 3.000.000 yên ~ 5.000.000 yên
Nơi làm việc Shinagawa Ward, Tokyo
Thời gian làm việc 9:30~18:30
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Complete weekday 2 days (Saturday, Sunday)
National holidays
Year-end and New Year holidays
Golden Week holidays
Summer vacation
Condolence vacation
Paid holidays

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

All transportation expenses paid (there is an upper limit)
As the salary is raised (proactively raises according to skill improvement and proficiency level)
Bonuses and settlement bonuses (depending on performance)
Various social insurance-equipped

Thông tin khác

Free dress code,
No transfer


Việc làm khác

Thông tin công ty

M&T Technology, Inc.


Internet web hosting service
Domain registration service
SSL server authentication sales (DigiTrust、EcoCert)
Managed internet or intranet servers
http://www.m-t.com
http://www.digitrust.jp
http://www.ecocert.jp
http://www.saveoncloud.net

Website công ty

Số nhân viên

2

Đặc trưng công ty

Trang phục tự do
Ít làm thêm giờ
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Có dự án sử dụng tiếng Anh
Hỗ trợ xin Visa