Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Quality assurance engineer

21 ngày trước

Nội dung công việc

Specific work content
・Management of test executor
・Test design
   -Understand functional design/detailed design
   -Create test design with single function
   -Review test design

▼ Possible career path
-Project manager
We will be responsible for large-scale or multiple projects of 50 to 500 million yen, 10 to 100 people, and promote projects.
While managing members, planning and designing quality assurance plans, customer negotiation, project promotion and project supervision.

-Consultant
Providing organizational BPR to customers, while being in charge of consultant issue management and progress management,
You will manage and promote the project. We will communicate well with our customers and build an ongoing relationship.


Yêu cầu

[Required]
Any of the following applies:
-One year or more of unit or integration test experience
-One year or more of SIer open system (host system acceptable) software development experience
-One year or more Web system software development experience
-Development experience in LAMP environment
-Cloud service construction such as AWS, operation experience
-Linux server construction experience (Nginx/Apache)

【Allowable】
・RDB development experience
・Leader experience
・PM/PL experience in open system (host system acceptable) software development project at SIer
・PM/PL experience in Web system software development project
・Problem awareness for the testing methodologies that have been experienced so far


■Kinh nghiệm làm việc : 1 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Quản lý chất lượng/kiểm thử
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo -
Nơi làm việc Minato-ku, Tokyo
Thời gian làm việc 9:00~18:15 (break 12:00~13:00, 15:00~15:15/8 hours working)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

・Summer vacation
・New Year's holiday
・Paid holidays (10 to 20 days)
・Special leave (marriage leave, child marriage leave, spouse maternity leave, etc.)
(annual holidays 120 days or more)

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Salary revision twice a year

Social insurance allowance


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh