Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
3DCG
Maya
Nuke
C/C++
Python
Bash
Windows
Git
Jira
Development_Digital Human

5 tháng trước

Nội dung công việc

・ Research and development for video (VFX) production
・ Tool / software development in Digital Human (DH) project for creating realistic people and creatures Simulator (Hair, Cloth, Muscle, etc.) Shader (Skin, Hair, etc.) Scanning (Hair , BRDF, etc.)


Yêu cầu

[Skills required]
-More than 3 years of working experience in programming languages (C / C ++ / Python, etc.)
-Knowledge of DCC tools (Maya / Houdini, etc.)
-Understanding of CG dissertation technology (SIGGRAPH, etc.)
-Latest technology / trend・ Understand real-world phenomena (physical phenomena, etc.)
-Minimum English proficiency that can be exchanged by e-mail and text

[Desired skills]
-DCC tool (Maya etc.) plugin development experience 
-Shader (Skin, Hair) Understanding and development experience
-Simulation (Hair, Cloth, Muscle, etc.) understanding and development experience
-Parallelization and development experience using GPU (CUDA, etc.)
-Experience implementing paper technology (SIGGRAPH, etc.) ]


-People who are interested in photorealistic video production
-People who are curious about everything
-Persons with a spirit of challenge


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Khác
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng
Khác
Thu nhập năm tham khảo 3.220.000 yên ~ 5.800.000 yên
Nơi làm việc Shibuya-ku, Tokyo
Thời gian làm việc Flextime system
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

123 days or more per year
Saturdays, Sundays
National holidays
New Year holidays
Special holidays
Annual paid holidays
Congratulatory holidays

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Social insurance (health, welfare pension, employment, work accident)
Retirement allowance system
Training gym (TOTAL Workout)

Thông tin khác

No dress code


Việc làm khác

Thông tin công ty

DIGITAL FRONTIER


One of the largest CG production companies in Japan
・Planning and production of films in general, and planning and production of theatrical films and TV programs
・Planning and production of original works, and planning and production of video software for games
・Planning and production of video software for game machines, motion capture business, etc.

Website công ty

Số nhân viên

219

Đặc trưng công ty

Trang phục tự do
Hỗ trợ xin Visa
Có nhân viên người nước ngoài