Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Swift
Objective C
iOS
MySQL
Git
Circle CI
iOS Engineer for a Gourmet Media Application

11 tháng trước
F6134b7b2e favy ios

Nội dung công việc

iOS engineer wanted for favy, an iOS application for gourmet media.

*Development environment*
Language: Swift
Database: MySQL 5.6
Version control: Git
Repository control: GitHub
Infrastructure: AWS (Route53, ELB, ECS, RDS, S3, SES, Opsworks), GCP(BigQuery, MapsJavascriptAPI, GeocodingAPI)
Server tools: Bugsnag, internal tool GAS (HTTP status checker throws to Slack)
CI: Circle CI
Communication tools: Workplace, Slack, Chatwork, Remotty
Task control: Pivotal Tracker
Document control: wiki, Gsuite, Qiita(team)


Yêu cầu

*Required experience / skills*
・Have a strong will to learn and improve skills
・Experience in Android app development (any programming language)
・Experience using Github/Qiita

*Preferred experience / skills*
・Experience developing web service with Ruby on Rails
・Experience developing as a team member with Git
・Startup experience


■Kinh nghiệm làm việc : 1 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình mobile
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 3.500.000 yên ~ 5.500.000 yên
Nơi làm việc 6-chōme-16-6 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tōkyō-to 160-0023
Thời gian làm việc Flextime (core time 13:00-16:00)
Ngày nghỉ

◇ Weekends
◇ National holidays
◇ Summer/winter holidays
◇ Paid leave
◇ Special leave
◇ Maternity leave

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

◇ Biannual raise
◇ Social insurance
◇ Transportation expenses
◇ Stock options
◇ Casual dress code
◇ Free cafeteria


Việc làm khác

Thông tin công ty

株式会社 favy


-

Website công ty