Tiếng Nhật - Không yêu cầu
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
React
Ruby on Rails
Javascript
Ruby
Linux
MongoDB
MySQL
Apache
Amazon Web Services
Circle CI
Docker
Nginx
Vị trí RoR Progammer dành cho các bạn Kỹ sư hứng thú với Start up!!

Nội dung công việc

HR Tech hiện nay đang trên đà phát triển. Là một phương pháp có thể làm thay đổi cách làm việc một cách hiệu quả hơn, BetterEngage hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp có thể thu thập dữ liệu nhân sự, phân tích những dữ liệu đó và tạo ra chiến lược về con người. Bằng cách đó, BetterEngage sẽ là công cụ hữu hiệu cho các nhà quản lý Nhân lực.

Chúng tôi đang tạo ra loại hệ thống quản lý Nhân lực mới, thân thiện với người dùng (như Slack) / Theo dõi giao dịch (như Salesforce) / Analytics Rich (như google analytics).

*Ứng dụng và Dữ liệu*
Ruby: 2.5.0, Ruby on Rails: 5.2.0, RSpec
ReactJS / Redux
Python: 3.6, AWS Sage maker, GCP
AWS EC2, RDS for Aurora, S3, Redis, NginX / puma

*Tiện ích*
Google Analytics, Sendgrid, Amazon Route 53

*DevOps*
Github, Sentry, Webpack, Sentry, Logentries, Data Dog, AWS Cloudwatch, AWS Elastic Beanstalk Jest, Enzyme, Docker, CircleCI

*Business tools*
G Suite, Slack


Yêu cầu

Môi trường làm việc thân thiện, giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Nhật 
Có thể làm việc từ xa 
Team building diners
Hỗ trợ học hỏi
Có quyền lợi về Stock


■Kinh nghiệm làm việc : 4 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng
Thu nhập năm tham khảo 3.600.000 yên ~ 6.000.000 yên
Nơi làm việc Shibuya, Tokyo
Thời gian làm việc -
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Cuối tuần và các ngày Lễ


Việc làm khác

Thông tin công ty

株式会社BtoA


We provide BetterEngage, which is People Analytics tool for strategic HR.
BetterEngage is the simple unified HR platform, connecting to other HR systems by API and RPA so that we can collect all HR data automatically in a company and help HR people to do People Analytics and to change their workforce to be much better!

Human Resource in companies is Changing rapidly. They used to rely only on their feelings and experiences. But as the cloud computing and big data is growing, it is time for HR decision making process to change.
Analyzing HR data helps HR people to understand their organizations and what should be the next step to make their company much better. This process is called People Analytics.

BetterEngage is the key for this change. We use API and RPA technology to collect all the HR data in a company and automatically analyze those data to show insights.

But the thing is, this is not the end. Our goal is very big. We are now creating BetterEngage AI Project.
Because we have all HR data inside BetterEngage, our AI can help HR teams to understand why they have high turnover rate and who might think about leaving the company. Or our AI can help hiring (sourcing) process be more efficient using our algorithm.

By People Analytics and People Prediction, HRs will change dramatically.

Website công ty

Số nhân viên

10

Đặc trưng công ty

Trang phục tự do
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Hỗ trợ xin Visa
Có nhân viên người nước ngoài