Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Thuần thục
Localization of Games (English / German / Spanish / French)

hơn 1 năm trước
5848a488ce translate 1820325 1280

Nội dung công việc

Translation of smartphone games and apps for audience in each country

User support in each countries through email, SNS and community websites dedicated to the game

Incorporation of user feedback into game improvements and new event plans

Localization of the games keeping in mind culture and trends, not just simple, direct translation

Analysis of gaming market to create plans for game distribution


Yêu cầu

[Required skills/experience]
・Native speaker of either English / German / Spanish / French
・Business Japanese level, writing ability
・Knowledge of the culture, customs, and trends
・Like video games
・Basic computer skills
・Currently residing in Japan

[Desirable skills/experience]
・Knowledge of native country’s users and game trends
・Desire to work on worldwide hit games
・Want to act as a bridge between your country and Japan
・Like to work in groups
Môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Khác
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng
Thu nhập năm tham khảo 3.000.000 yên ~
Nơi làm việc Tokyo
Thời gian làm việc 10:00 - 19:00
Ngày nghỉ

Weekends, National Holidays, Summer & New Year’s Vacation, Annual Paid Vacation

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Visa sponsorship
Social health insurance
Travel expenses


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh