Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
AngularJS
Spring
Struts
Javascript
HTML
CSS
Java
Android
iOS
MacOSX
Windows
MySQL
Oracle
PostgreSQL
Apache
Amazon Web Services
Tomcat
UX Developer - Apps/Web (Tokyo office)

8 tháng trước

Nội dung công việc

UI and UX development on websites and applications tailored for the latest mobile devices.
UX design and development of web applications, including animated UI.
UI and UX development on applications for mobile devices.


Yêu cầu

2+ years experience in web/mobile UI design or UX development
*smartphone application experience is preferred


■Kinh nghiệm làm việc : 2 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 5.000.000JPY ~ 8.000.000JPY
Nơi làm việc Yurakucho 1-12-1-11F, Chiyoda-ku, Tokyo
Thời gian làm việc 09:30~18:30
Ngày nghỉ

Saturdays and Sundays
National holidays
Summer/New Year vacation
Paid holidays

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Social insurance
Transportation fee allowance (\20,000/month)
Annual raise and bonuses

Thông tin khác

Positions available in Tokyo and Fukuoka


Việc làm khác

Thông tin công ty

Defide Inc


・Tư vấn kinh doanh về ICT, điều tra phân tích marketing
・Phát triển chiến lược IT, phát triển thiết kế đồ họa truyền thông (Communication Design)
・Thiết kế, phát triển và xây dựng hệ thống
・Cung cấp các giải pháp IT
・Quản lý dữ liệu, nội dung trên cloud và trung tâm dữ liệu

Company Website

Số nhân viên

70

Đặc trưng công ty

Trang phục tự do
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Ít làm thêm giờ
Có nhân viên người nước ngoài