Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Java
Javascript
Objective C
Swift
Android
Apple Watch
iOS
MacOSX
Windows
MySQL
Oracle
Sqlite
Eclipse
Git
Subversion
XCode
Android/iOS Development Projects (Tokyo)

Nội dung công việc

Various Android/iOS development projects


Yêu cầu

[Requirement]
2+ years of experiences in Android /iOS application development


■Kinh nghiệm làm việc : 2 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình mobile
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng
Thu nhập năm tham khảo 2.880.000 yên ~ 4.900.000 yên
Nơi làm việc Tokyo
Thời gian làm việc 9:00~18:00
Ngày nghỉ

Saturdays and Sundays
National holidays
Beginning/end of the year vacation
Paid holidays
Special leave

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Social insurance
Commute fee allowance
Other benefit services


Việc làm khác

Thông tin công ty

Forest Co., Ltd.


Our offices are located in Sendai (Headquarters), Tokyo, and Osaka.
Our business:
-System development
-Software development
-System Engineering Services
-Consulting in ITC area

Website công ty

Số nhân viên

45

Đặc trưng công ty

Công ty gia công (outsourcing)
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)