Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
CakePHP
.NET
FuelPHP
Seaser3
Struts
Java
C/C++
C#
PHP
Visual Basic
Linux
Unix
Windows
MySQL
Oracle
PostgreSQL
SQL Server
Amazon Web Services
Git
Jenkins
Subversion
Tomcat
Various Development Projects (Sendai, Tokyo, Osaka)

Nội dung công việc

Various development projects
You will be assigned to coding/testing tasks at first. 
Decided from your skills, you will be assigned to various tasks such as design, project management, and so on.


Yêu cầu

2+ years of experiences in object oriented languages such as Java


■Kinh nghiệm làm việc : 2 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư hệ thống
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Nhân viên hợp đồng
Khác
Thu nhập năm tham khảo 2.880.000 yên ~ 4.900.000 yên
Nơi làm việc Sendai, Tokyo, Osaka
Thời gian làm việc 9:00~18:00
Ngày nghỉ

Saturdays and Sundays
National holidays
Beginning/end of the year vacation
Paid holidays
Special leave

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Social insurance
Commute fee allowance
Other benefit services


Việc làm khác

Thông tin công ty

Forest Co., Ltd.


Our offices are located in Sendai (Headquarters), Tokyo, and Osaka.
Our business:
-System development
-Software development
-System Engineering Services
-Consulting in ITC area

Website công ty

Số nhân viên

45

Đặc trưng công ty

Công ty gia công (outsourcing)
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)