Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
NodeJs
Photoshop
CSS
HTML
Javascript
 東京都渋谷

案件概要
■案件:プログラミング教育サービスのフロントエンドエンジニア募集
■内容:
・ソーシャルゲーム、メディア等のフロント周りの設計/開発/テスト/運用
・HTML5, CSS3, JavaScript を利用したソーシャルゲーム、
 メディア等の開発(モックアップ作成、テスト、バージョン管理 含む)
・負荷軽減などによるプログラムの高速化
■スキル:
【必須】
・基本的なHTMLのマークアップや、CSSによるスタイリング経験
・JavaScriptを使用したWebサイトの開発経験
・プログラミング教育サービスに興味を持って頂ける方
・新しいものや変化をポジティブに捉え、自ら考え作ることの出来る方
【尚可】
・node.jsを使用したwebアプリ開発経験
・フロントエンド開発の設計フェーズ経験
・JavaScriptライブラリの使用経験(react,vue,angular,riotなど)
・Photoshop、SketchなどによるUI/UXデザイン、Webデザインの経験
・スマートフォンサイトの開発経験
■備考:
客先常駐:渋谷
給料:スキル見合い(月額20万円~35万円)
   年2回ボーナス(7月、12月各1ヶ月)
   ※平均稼働時間は180h程度想定
募集人数:数名
作業期間:即日~中長期
面接:弊社面談、客先面談1回あり
常駐先服装:私服勤務
定時:10時~19時

5 ngày trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
.NET
CGI
Seaser3
Spring
Struts
C/C++
Java
PHP
C#
Ruby
Linux
Windows
MySQL
Oracle
SQL Server
PostgreSQL
Microsoft Azure
Tomcat
 Tokyo

Phát triển sự nghiệp cùng chúng tôi
Bạn sẽ đảm nhiệm việc phát triển hệ thông (chủ yếu là open source, web, control/embedded). Khách hàng của công ty đến từ rất nhiều ngành nghề khác nhau: cơ quan nhà nước, y tế, báo chí, v.v...Bạn sẽ có thể tạo dựng project từ các bước specifications và basic design, là cơ hội tốt để tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm.


[Lên kế hoạch sự nghiệp cho bạn]
Sau khi vào công ty, chúng tôi sẽ cùng thảo luận với bạn về môi trường tốt nhất cho sự phát triển sự nghiệp của bạn. Từng dự án sẽ được bố trí dựa trên nơi ở, kỹ năng, môi trường làm việc yêu thích...của từng cá nhân...

[Sự tin cậy] Công ty chúng tôi đã phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, Chúng tôi đã nhận về rất nhiều dự án lớn, và kỹ sư có thể làm một dự án trong một thời gian dài. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến môi trường làm việc, tiến độ công việc và đảm bảo được khối lượng công việc cho từng kỹ sư.

11 ngày trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
Action Script
HTML
Javascript
PHP
Linux
MySQL
PostgreSQL
Apache
Amazon Web Services
Docker
LAMP
Nginx
 Shinagawa, Tokyo

Chúng tôi đang có nhu cầu kiếm kỹ sư lập trình phát triển các hệ thống nội bộ và phát triển các dịch vụ mới. Dưới đây là các dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp:
https://www.digitrust.jp/
https://www.ecocert.jp/


【Nội dung công việc】
●Phát triển hệ thống nội bộ Phát triển các tính năng mới nhằm tăng tính hiệu quả đối với dịch vụ hiện tại tới khách hàng. Chúng tôi cũng đang trong quá trình làm mới cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng. Hoan nghênh ứng viên có kinh nghiệm với API (AWS).


● Phát triển dịch vụ mới
https://saveoncloud.net/
Ví dụ, chúng tôi đã phát triển dịch vụ「SAVE ON CLOUD FOR ネットワークカメラ」các doanh nghiệp có thể lưu dữ liệu từ camera giám sát lên cloud server. Bạn sẽ bảo trì, phát triển dịch vụ này và các dịch vụ khác mà công ty cung cấp.

17 ngày trước

Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
AngularJS
React
HTML
Java
Javascript
PHP
Android
iOS
Linux
Windows
MySQL
PostgreSQL
 Tokyo

Phát triển ứng dụng cung cấp thông tin liên quan tiền số
Tìm hiểu về kỹ thuật Blockchain
Tìm hiểu về các loại tiền mã hóa

17 ngày trước