T.B.TECH CO.,LTD.

Entrusted software development
Packaged software development
Construction of netword system
Consultant
Human resource business
Various equipment sales

Người đại diện 代表取締役 佐分 年治
Vốn điều lệ ¥30.000.000
Ngày thành lập 07-1986
Số lượng nhân viên 41
Đặc trưng công ty Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính 3-4-1 Toukyouboueki Bld., Fukadacho, Toyota-shi, Aichi, 471-0841, Japan
Trang chủ http://www.tbtech.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng