Snapshot Inc.

◆ Phát triển hệ thống nhân sự và hành chính 
· Bán các gói B2Epro.
· Tư vấn 
· Hợp đồng vv

◆ Phát triển hệ thống Web
· Xây dựng bảo trì trang web CRM 

◆ Giải pháp máy chủ
· Xây dựng, bảo trì cơ sở hạ tầng  vv

Người đại diện 代表取締役社長 上拾石 弘
Vốn điều lệ ¥10.000.000
Ngày thành lập -
Số lượng nhân viên 14
Đặc trưng công ty Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product), Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính 葵ビル 5F 〒461-0004 Aichi-ken, Nagoya-shi, Higashi-ku, Aoi, 1 Chome−26−8
Trang chủ http://www.snapshot.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng