CÔNG TY TNHH Roots

Hỗ trợ việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp 
Hỗ trợ nghề nghiệp
Hỗ trợ thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật 
Dự án hỗ trợ việc làm cho sinh viên quốc tế

Người đại diện 中島 悠揮
Vốn điều lệ ¥10.000.000
Ngày thành lập 04-2014
Số lượng nhân viên 20
Đặc trưng công ty Trang phục tự do
Trụ sở chính 九段富士ビル 7F 〒101-0051 Tōkyō-to, Chiyoda-ku, Kanda Jinbōchō, 2 Chome
Trang chủ http://roots-holdings.com/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng