Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.

* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Người đại diện TalentHub or Other Recruiter
Vốn điều lệ ¥0
Ngày thành lập -
Số lượng nhân viên -
Đặc trưng công ty Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product), Công ty gia công (outsourcing), Nhiều nhân viên người nước ngoài, Có dự án sử dụng tiếng Anh
Trụ sở chính Tokyo, Osaka, Nagoya, etc.
Trang chủ -

Ứng tuyển ngay