Công ty TNHH Planser

◆Tư vấn, thiết kế, phát triển, bảo trì hệ thống
◆Tư vấn, thiết kế, phát triển, vận hành, bảo trì và quản lý cơ sở hạ tầng
◆Phát triển các hệ thống uỷ thác, SES

Người đại diện 代表取締役  鈴木 伸嘉
Vốn điều lệ ¥6.000.000
Ngày thành lập 12-2013
Số lượng nhân viên 16
Đặc trưng công ty Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính 野本ビルアネックス 2F 〒101-0035 Tōkyō-to, Chiyoda-ku, Kanda Konyachō, 5−1
Trang chủ http://www.prancer.co.jp

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng