Công ty PlayNext Lab

■TalentHub
 Là một Platform kỹ sư toàn cầu, kết nối nhân tài khắp thế giới với các cơ hội việc làm tại Nhật Bản.
■Game&Mobile Development
 Phát triển các sản phẩm, dịch vụ game và mobile bằng trình độ kỹ thuật cao.

Người đại diện 柏 匠
Vốn điều lệ ¥70.000.000
Ngày thành lập 01-2016
Số lượng nhân viên 50
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Nhiều nhân viên người nước ngoài, Ít làm thêm giờ, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product), Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính Tokyo, Shinagawa
Trang chủ https://www.playnext-lab.co.jp/