MAYA SYSTEM Inc.

Phái sinh nhân sự
Giới thiệu nhân sự
Giải pháp IT

Người đại diện 内藤献
Vốn điều lệ ¥50.000.000
Ngày thành lập 04-1993
Số lượng nhân viên 450
Đặc trưng công ty Có dự án sử dụng tiếng Anh
Trụ sở chính SHINJUKU NOMURA BUILDING 2F 1 Chome-26-2 Nishishinjuku Shinjuku-ku, Tōkyō-to 163-0590
Trang chủ https://mayass.com/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng