manebi co.,ltd

Planning, development and operation of Internet business

Người đại diện 田島 智也
Vốn điều lệ ¥3.900
Ngày thành lập 08-2013
Số lượng nhân viên 20
Đặc trưng công ty Nhiều nhân viên người nước ngoài, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Trụ sở chính Chiyoda, Tokyo
Trang chủ https://manebi.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng