LUXIAR CO.,LTD.

Entrusted Development
System Integration
Consultment
PMO Support

Người đại diện 毛利 良相
Vốn điều lệ ¥24.500.000
Ngày thành lập 11-2004
Số lượng nhân viên 15
Đặc trưng công ty Công ty gia công (outsourcing), Trang phục tự do, Ít làm thêm giờ
Trụ sở chính 1-33-11, Morino, Machida-shi, Tokyo, 194-0022, Japan
Trang chủ http://www.luxiar.com/index.html