Ingate Co.,Ltd

Cung cấp các giải pháp IT
Giới thiệu nhân sự
Hỗ trợ tuyển dụng
Tư vấn tổ chức doanh nghiệp
Đào tạo
Thiết kế chương trình đào tạo tuyển dụng

Người đại diện 桂川 梢
Vốn điều lệ ¥10.000.000
Ngày thành lập 05-2006
Số lượng nhân viên -
Đặc trưng công ty Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính -
Trang chủ http://www.ingate.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng