Công ty TNHH Fuji Inn Fox Net

[Giải pháp Dịch vụ kinh doanh]
■ Cơ sở hạ tầng CNTT (máy chủ, thiết kế mạng, xây dựng, vận hành và giám sát)
· Văn phòng chính phủ và điều hành quản lý NW
■ Phát triển phần mềm (Tư vấn, phát triển hệ thống Web / ứng dụng doanh nghiệp)
· Phát triển hệ thống báo điện tử 
· Business Intelligence (BI)
■ Dịch vụ Security
■ Các dịch vụ sử dụng dữ liệu
[Dịch vụ Sản phẩm kinh doanh]
■ Quản lý tài sản CNTT
■ Dịch vụ đám mây (Hệ thống quản lý trường học)

Người đại diện 近藤 俊一
Vốn điều lệ ¥60.000.000
Ngày thành lập 04-1991
Số lượng nhân viên 150
Đặc trưng công ty Nhiều nhân viên người nước ngoài, Ít làm thêm giờ, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product), Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính 芝三田森ビル 5F 〒105-0014 Tōkyō-to, Minato-ku, Shiba, 5 Chome−13−15
Trang chủ http://www.infoxnet.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng