Hexabase,Inc.

Thiết kế và phát triển "LINKER" - dịch vụ mô hình SaaS dành cho các doanh nghiệp, tổ chức

Người đại diện 岩崎 英俊
Vốn điều lệ ¥168.120.000
Ngày thành lập 01-2016
Số lượng nhân viên 10
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Nhiều nhân viên người nước ngoài, Có dự án sử dụng tiếng Anh, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product), Ít làm thêm giờ
Trụ sở chính Tokyo, Chiyoda-ku
Trang chủ http://www.hexabase.com/