Công ty TNHH Human Risin

Người đại diện -
Vốn điều lệ ¥0
Ngày thành lập 10-2008
Số lượng nhân viên -
Đặc trưng công ty Nhiều nhân viên người nước ngoài
Trụ sở chính -
Trang chủ http://h-raizin.com/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng