Growth Inc.

Dịch vụ Internet · ASP doanh nghiệp,
Website doanh nghiệp, thiết kế và sản xuất,
Tư vấn hệ thống doanh nghiệp, vv

Người đại diện -
Vốn điều lệ ¥10.000.000
Ngày thành lập 09-2014
Số lượng nhân viên 35
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính Shinjuku-ku, Tokyo
Trang chủ http://www.grooowth.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng