Công ty TNHH Gogasha

Quản lý phương tiện truyền thông doanh nghiệp
Tư vấn CNTT

Người đại diện 鏑木啓之
Vốn điều lệ ¥10.000.000
Ngày thành lập 05-2014
Số lượng nhân viên 13
Đặc trưng công ty -
Trụ sở chính -
Trang chủ https://gogasha.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng