GMO Registry, Inc.

Description of Business:
・TLD (Top Level Domain) Registry Operations and Management
・Management, operation and sales of TLDs .shop, .tokyo, .nagoya, .yokohama
・TLD Backend Registry Services and Support Services
・Specialized TLD Backend Registry Services and Support Services for Brand TLDs
・Management and operation of global brand TLDs including .canon, .hitachi, .toshiba, etc.
・ccTLD (country code Top Level Domain) Operations and Support
・Management, operation and support for ccTLDs including Indonesia ccTLD, .id

Người đại diện 塚原 廣哉
Vốn điều lệ ¥100.000.000
Ngày thành lập 07-2009
Số lượng nhân viên -
Đặc trưng công ty Nhiều nhân viên người nước ngoài, Có dự án sử dụng tiếng Anh, Ít làm thêm giờ, Trang phục tự do, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Trụ sở chính Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-8512
Trang chủ https://www.gmoregistry.com/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng