GMO Research, Inc.

GMO Research offers an online research solution platform that allows access to our multi-panel and multi-country online panel network - Asia Cloud Panel. While we are constantly expanding our reach in Asia and globally, Asia Cloud Panel consists of over 26 million online consumer panelists across 14 APAC countries/markets, ranging from consumers to CEOs.

Người đại diện 細川 慎一
Vốn điều lệ ¥299.030.000
Ngày thành lập 04-2002
Số lượng nhân viên 141
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Nhiều nhân viên người nước ngoài, Có dự án sử dụng tiếng Anh, Ít làm thêm giờ, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Trụ sở chính 26-1 Sakuragaoka-cho Cerulean Tower Shibuya-ku, Tokyo
Trang chủ https://gmo-research.com/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng